SENARAI HARGA FELT

SENARAI HARGA FELT

BIL SIZE HARGA
1 1 METER RM 16.00
2 1/2 METER RM 9.00
3 1/4 METER (45.5cm x 50cm) RM 5.00
4 1/16 METER (25cm x 22.5cm) RM 1.50